Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM News & Events banner

Update On The Covid-10 Situation

Bất chấp sự bùng phát dịch bện gần đây liên quan đến tình hình covid-19, chúng tôi cam kết duy trì hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đối với các đơn đặt hàng và dịch vụ bảo trì.
Hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn thử thách này!
#rimpolymers

 •  
  Previous Post

  RIM POLYMERS PHÁT TRIỂN GIỮA SỰ BẤT ỔN TRÊN TOÀN CẦU

  Premix Equipments
 •  
  Next Post

  Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong thời kỳ khủng hoảng

  Flood in Indonesia