Rim Polymers Industries Pte Ltd.

Rim Partner
HỆ THỐNG ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

Rim Polymers cam kết mang lại khả năng không giới hạn cho khách hàng trên toàn cầu. Thông qua sự hợp tác chân thành, chúng tôi cùng khách hàng vượt qua nhiều trở ngại trong ngành, liên tục cung cấp những giải pháp tốt hơn cùng với dịch vụ tùy chỉnh và chi tiết.

Chúng tôi đã xây dựng thành công mạng lưới hợp tác chiến lược với hàng chục nhà sản xuất OEM hàng đầu để phục vụ cho các khách hàng:

Rim Global Partner