Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Product banner
GMA Polyurethane Processing Machinery
ĐẦU TRỘN ÁP LỰC CAO MODEL:

L14R, L18S, AFT10/18, S24, S24-4, S10YA & S10

Đầu trộn có vòng đệm
Đầu trộn kiểu L
Tri-Piston, Air Driven Mix Head for Continuous Sandwich Panel
Đầu trộn thẳng 4 thành phần
Đầu trộn thẳng
Vòi phun đầu trộn thẳng có xả khí
Đầu trộn thẳng
Đầu trộn có vòng đệm
Đầu trộn kiểu L
Đầu trộn ba pittông, vận hành bằng khí nén cho tấm cách nhiệt nhiều lớp liên tục
Đầu trộn thẳng 4 thành phần
Đầu trộn thẳng
Vòi phun đầu trộn thẳng có xả khí
Đầu trộn thẳng
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Đầu trộn có vòng đệm
Đầu trộn kiểu L
 Đầu trộn ba pittông, vận hành bằng khí nén cho tấm cách nhiệt nhiều lớp liên tục
Đầu trộn thẳng 4 thành phần
Đầu trộn thẳng
Vòi phun đầu trộn thẳng có xả khí
Đầu trộn thẳng
previous arrow
next arrow
 
vui lòng tải e-brochure tại đây