Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Product banner
GMA Polyurethane Processing Machinery
Phụ kiện khác:
Hệ thống định lượng màu
Thiết bị cấp nhiệt khuôn
Bơm tuần hoàn đặc biệt chạy bằng khí nén
Máy sấy
Chuyển đổi tự động IBC với bơm GP
ALS60
Chuyển đổi tự động IBC với máy khuấy
Cánh tay robot
Robot ABB
Hệ thống định lượng màu (CDS)
Thiết bị cấp nhiệt khuôn
Bơm tuần hoàn đặc biệt chạy bằng khí nén
Máy sấy
Chuyển đổi tự động IBC với bơm GP
ALS60
Chuyển đổi tự động IBC với máy khuấy
Cánh tay robot
Robot ABB
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Hệ thống định lượng màu (CDS)
Thiết bị cấp nhiệt khuôn
Bơm tuần hoàn đặc biệt chạy bằng khí nén
Máy sấy
Chuyển đổi tự động IBC với bơm GP
ALS60
Chuyển đổi tự động IBC với máy khuấy
Cánh tay robot
Robot ABB
previous arrow
next arrow