Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM vision
Tuyên bố bảo mật

Tuyên bố này mô tả chính sách và biện pháp của chúng tôi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi với. Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả các công ty của Tập đoàn CEH và các trang web của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết kiểm soát bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Các dữ liệu cá nhân mà bạn gửi qua cổng thông tin này có thể được các công ty trong Tập đoàn CEH sử dụng và chia sẻ để đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí tuyển dụng trong Tập đoàn CEH. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tập đoạn CEH phải có nghĩa vụ đảm bảo rằng bạn được xem xét cho bất kỳ vị trí tuyển dụng nào.

Dữ liệu cá nhân nộp cho chúng tôi có thể được chúng tôi giữ lại trong thời gian cho phép theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tập đoàn CEH có thể sử dụng cookie để nâng cao sự trải nghiệm của bạn về website của chúng tôi. Cookie là những mẩu thông tin mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi biết chính xác được có bao nhiêu người đã truy cập trang web của chúng tôi, họ truy cập thường xuyên như thế nào, và họ quan tâm đến nội dung nào nhất. Cookies làm cho sự trải nghiệm web của bạn thú vị hơn bằng cách lưu giữ mật khẩu và sở thích. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả các cookie hay để thông báo cho bạn khi cookie được đặt vào ổ cứng của bạn.