Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM vision
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong trang web này chỉ là thông tin nói chung. Trong khi chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác của bất kỳ tuyên bố nào và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào các thông tin trong trang web này.

Đường dẫn đến các trang web khác được cung cấp chỉ để thuận tiện cho khách truy cập và chúng tôi không kiểm soát nội dung của các đường dẫn này. Đường dẫn đưa tới các trang web khác sẽ do bạn chịu rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết bên ngoài nào.