Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Product banner
GMA Polyurethane Processing Machinery
THIẾT BỊ TRỘN POLYOL CAO ÁP ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ(*)

CÓ HỆ THỐNG NHIỀU CHẤT TẠO XỐP

Patented(*) Multi-Component Mixing System
ví dụ Solstice LBA
Model H100CPR
Hệ thống trộn đa thành phần đã đươc cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép trộn polyol thô với tối đa năm loại chất tạo xốp với sự kết hợp khác nhau
Thiết bị tiền trộn được thiết kế cho HFO (ví dụ Solstice LBA)
Không có vỏ hộp
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Hệ thống trộn đa thành phần đã đươc cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép trộn polyol thô với tối đa năm loại chất tạo xốp với sự kết hợp khác nhau
Thiết bị tiền trộn được thiết kế cho HFO (ví dụ Solstice LBA)
Không có vỏ hộp
previous arrow
next arrow
 

vui lòng tải e-brochure tại đây