Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Product banner
GMA Polyurethane Processing Machinery
ĐẦU TRỘN ÁP LỰC THẤP MODEL:

CMX2, CMX7 & CMX100

Đầu trộn cho máy Lv2
Đầu trộn áp lực thấp
Máy trộn nguyên khối CMX 100
Máy trộn cứng CMX 100
Đầu trộn cho máy Lv2
Đầu trộn áp lực thấp
Máy trộn nguyên khối CMX 100
Máy trộn cứng CMX 100
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Đầu trộn cho máy Lv2
Đầu trộn áp lực thấp
Máy trộn nguyên khối CMX 100
Máy trộn cứng CMX 100
previous arrow
next arrow
 
ĐẦU TRỘN ÁP LỰC THẤP

Đầu trộn áp lực thấp có kích thước và trọng lượng rất nhỏ gọn, kết hợp với động cơ điện, tốc độ trộn khoảng 6.500 vòng/phút. Được làm sạch bằng dung môi và khí nén. Đầu trộn này cũng cho phép bơm thêm khí nén vào để có kết quả trộn tốt hơn. Chúng tôi có đầy đủ các loại máy trộn gồm bọt cứng mật độ thấp, bọt cứng mật độ cao, HR bọt mềm HR, bọt nguyên khối, bọt dẻo (đối với các miếng đệm / đế giày).

Ghi chú (Đầu ra tối thiểu và tối đa nêu trong bảng được dựa trên các thuộc tính sau đây):

  • Tỷ trọng hóa chất là 1,05
  • Độ nhớt hóa chất từ 15-2000 cps
  • Đầu trộn có đầu ra biệt khác theo yêu cầu. Sự khác biệt về các thuộc tính này sẽ ảnh hưởng đến đầu ra.