Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM vision
Đường dây nóng Dịch vụ

SINGAPORE
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 65-6377 1853

TRUNG QUỐC (Bắc Kinh)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thượng Hải)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 86-21 6148 6188

TRUNG QUỐC (Tây An)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thẩm Dương)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thiên Tân)
Technical Service Hotline: 86-13801962452

ẤN ĐỘ (Pune)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: +91 89832 22291 | +91 89832 22292

ẤN ĐỘ (Chennai)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: +91-44 2665 0116-7

ẤN ĐỘ (New Delhi)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: +91 01126446570 | 71

INDONESIA (Jakarta)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 65-63771853
60-122-200-278

MALAYSIA (Kuala Lumpur)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 60-3-56319425
60-122-200-278

HÀN QUỐC (Seoul)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 82-31-4273910

THÁI LAN (Bangkok)
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 66-816474223

VIỆT NAM (Thành phố Hồ Chí Minh)
Hotline bán hàng: +84-913989848
Hotline dịch vụ kỹ thuật: +84 -902433142