TỜ NHẬT BÁO THE STRAITS TIMES PHỎNG VẤN ÔNG CHEW HONG

 

Công ty đã tìm được sự kết hợp phù hợp trong nghiên cứu, cơ hội cho nhà cung cấp thiết bị nhựa hợp tác trên cơ sở bằng sáng chế mới, khách hàng lớn hơn.

 

straitstimes