RIM POLYMERS QUAN SÁT GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

 

Nhà sản xuất thiết bị tạo bọt polyurethane (PU) hàng đầu, Rim Polymers, tuyên bố rằng họ đang xem xét mở rộng sang thị trường Brazil và Mỹ Latinh.

Đối với việc mở rộng, ban quản lý của Rim Polymers sẽ tham dự triển lãm Feiplar Composites & Feipur năm 2014. Ngoài ra, họ sẽ được thấy sự đột phá trong ngành sản xuất (OEM) ô tô và thiết bị gốc.

Ông Oei Han Tjing, Phó chủ tịch của Rim Polymers Industries Pte Ltd nhận xét rằng “Với công nghệ tiên tiến, chúng tôi chắc chắn có lợi thế cạnh tranh tốt giúp chúng tôi phát triển vượt bậc ở Brazil.”