Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM News & Events banner

Các dự án với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc / Ngân hàng Thế giới

Để loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng các chất làm suy giảm tầng ôzôn như HCFC-141b ở các nhà máy, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) hợp tác với các công ty thực hiện các dự án thay thế máy móc cũ đang sử dụng các chất này. RIM Polymerss tự hào được hợp tác với UNIDO và đóng góp vai trò của mình giúp làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn bằng việc giúp khách hàng nâng cấp máy móc để phù hợp với việc sử dụng các công nghệ mới nhất. Một số dự án được thực hiện bao gồm một dự án trị giá hàng triệu đô la ở Ả Rập Xê Út cho ngành công nghiệp dây chuyền lạnh và một dự án về nhà máy pentane sử dụng hệ thống Premix “in line” đã được cấp bằng sáng chế ở Ai Cập.

Industrial Pollution
 •  
  Previous Post

  Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong thời kỳ khủng hoảng

  Flood in Indonesia
 •  
  Next Post

  Thêm một khách hàng VN bày tỏ sự hài lòng tri ân

  Client’s Anniversary Open House Reception