HIỆN TRẠNG CHỜ BẰNG SÁNG CHẾ – HỆ THỐNG TRỘN ĐA THÀNH PHẦN

 

TÌNH TRẠNG CHỜ CẤP BẰNG SÁNG CHẾ

HỆ THỐNG TRỘN NHIỀU THÀNH PHẦN

HỆ THỐNG TRỘN NHIỀU THÀNH PHẦN TIÊN TIẾN CỦA RIM RIM POLYMERS ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÌNH TRẠNG CHỜ CẤP BẰNG SÁNG CHẾ CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ SINGAPORE & TRUNG QUỐC.