ĐƠN XIN CẤP BẰNG SÁNG CHẾ VƯỢT QUA CUỘC KIỂM TRA SƠ BỘ CỦA TRUNG QUỐC

 

TIN VUI – ĐƠN XIN CẤP BẰNG SÁNG CHẾ CHO HỆ THỐNG TIỀN TRỘN CỦA RIM POLYMERS ĐÃ QUA CUỘC KIỂM TRA SƠ BỘ CỦA TRUNG QUỐC

Đây là tin tuyệt vời để cháo đón Năm mới ở Trung Quốc. SIPO (Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc) đã phát hành thông báo vào ngày 27 tháng 02 năm 2013 rằng đơn xin cấp bằng sáng chế của Rim Polymer cho các phương pháp và thiết bị trộn nhiều chất tạo xốp với PPG đã đạt kiểm tra sơ bộ. Chúng tôi đã chuyển sang bước tiến quan trọng để đăng ký bằng sáng chế tại thị trường quan trọng này, và do đó nâng cao hơn nữa uy tín của chúng tôi như là nhà cung cấp thiết bị polyurethane sáng tạo và quan trọng.