RIM POLYMERS KOREA (CEH KOREA) NAMES NEW BRANCH MANAGER

 

news-luis

Rim Polymers Industries Pte Ltd công bố rằng ông Yu Kyo Hak sẽ không làm giám đốc chi nhánh của chi nhánh Rim Polymers Hàn Quốc, CEH Hàn Quốc, vào cuối tháng 6 năm 2014.

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, Rim Polymers Hàn Quốc sẽ do ông Luis Oh Hyun Geun trước đây là Giám đốc kinh doanh / Kỹ thuật của Rim Polymers Hàn Quốc (CEH Hàn Quốc) lãnh đạo. Dưới sự lãnh đảo của ông, ông Oh mong muốn đưa Rim Polymers Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Ông Luis Oh cho biết: “Tôi rất vui mừng được nhận thách thức này để đưa Rim Polymers Hàn Quốc (CEH Hàn Quốc) lên cấp độ khác cho thị trường Hàn Quốc và trên toàn thế giới.”

Ông Oei Han Tjing, Phó chủ tịch điều hành của Rim Polymers Industries Pte Ltd cho biết rằng “Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một cột mốc mới trong 14 năm hoạt động của chúng tôi tại Hàn Quốc. Luis có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các hoạt động ở nước ngoài của khách hàng Hàn Quốc. Cùng với việc đó, tôi chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Luis sẽ đưa chúng tôi lên một cấp độ mới là nhà cung cấp máy Polyurethane (PU) xuất sắc nhất tại thị trường Hàn Quốc.”