RIM POLYMERS ĐÃ ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRUNG QUỐC CẤP BẢN QUYỀN SÁNG CHẾ

 

Rim Polymers tự hào thông báo rằng vào tháng 2 năm 2016, chúng tôi đã nhận được thông báo của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Nhà nước của nước Cộng hoà nhân dân Trung Quốc rằng chúng tôi đã được cấp bằng sáng chế cho thiết bị tiền trộn chất tạo xốp Polyol & nhiều thành phần thương hiệu GMA tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Trước đó, Rim Polymers đã có bằng sáng chế tương tự của Cục Sở hữu trí tuệ Singapore.