NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG KHÍCH LỆ

 

NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG KHÍCH LỆ
Bằng sáng chế Máy GMA

Phù hợp với chiến lược kinh doanh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp thiết bị gia công polyurethane chất lượng cao, Rim Polymers đang tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Công ty đã bắt tay vào một số chương trình phát triển, trong đó có chương trình giúp bảo vệ tầng ozone, phù hợp với Nghị định thư Montreal của Liên Hiệp Quốc.

Nghị định thư Montreal của Liên Hiệp Quốc yêu cầu tất cả các nước tham gia ký kết dần dần thay thế các sản phẩm sản sinh ra khí thải độc hại. Một trong những sản phẩm đó là chất tạo xốp, mà các chất có hại như Freon và hydrochloroflurocarbons (HCFCs) được sử dụng để sản xuất bọt polyurethane. Theo yêu cầu của Nghị định thư, một số công ty hóa chất nổi tiếng đã phát triển các chất tạo xốp mới không có khả năng làm suy yếu tầng Ozone (ODP) và giảm nguy cơ gây nóng lên toàn cầu (GWP) làm chất thay thế. Mặt khác, người tiêu dùng nhiều các chất tạo xốp mới này, chẳng hạn như các công ty tủ lạnh, cũng đang tạo ra những công thức mới để khám phá lợi ích của các chất tạo xốp mới này.

Nhận ra cơ hội, Rim Polymers đã bắt đầu phát triển các hệ thống trộn PX với thương hiệu của riêng mình, cho phép người sử dụng kết hợp PPG với một thành phần (2C), hai thành phần (3C) hoặc ba thành phần (4C) các tác nhân tạo bọt khác nhau với sự phối hợp khác nhau và các tỷ lệ khác nhau. Việc đổi mới và công việc nghiên cứu và phát triển khó khăn từ đó đã được đền đáp. Ngày nay, hệ thống trộn của chúng tôi đã được một số công ty tủ lạnh lớn ở Trung Quốc – nước sản xuất tủ lạnh lớn nhất thế giới sử dụng thành công.

Với nền tảng nghiên cứu mạnh, Rim Polymers gần đây đón nhận thử thách phát triển thêm hệ thống tiên tiến để trộn PPG với bốn loại chất tạo xốp khác nhau (5C) theo tỷ lệ và kết hợp khác nhau thông qua quá trình trực tiếp. Chúng tôi đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho phát triển mới này theo Đề án Phát triển năng lực do IPO (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Singapore, Bộ Luật) và SPRING quản lý. Đơn này phù hợp với một số đơn của Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT), do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý để đăng ký sáng chế quốc tế. Công nghệ của chúng tôi hiện đang chờ được chấp thuận bằng sáng chế cuối cùng.

Lấy cảm hứng từ thành tựu này, chúng tôi dự kiến khởi động một vài chương trình nghiên cứu & phát triển mới hơn để khám phá các giải pháp và thiết kế mới để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của thị trường. Chúng tôi hy vọng Rim Polymers sẽ có nhiều tin tức thú vị hơn trong tương lai gần vẫn luôn năng động và trở thành nhà cung cấp thiết bị và giải pháp hàng đầu trong ngành công nghiệp polyurethane.

Theo: Chew Hong
Rim Polymers

 

news1