Bất chấp sự bùng phát dịch bện gần đây liên quan đến tình hình covid-19, chúng tôi cam kết duy trì hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đối với các đơn đặt hàng và dịch vụ bảo trì.
Hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn thử thách này! #rimPolymerss