Đường dây nóng Dịch vụ

SINGAPORE
Hotline dịch vụ Kỹ thuật: 65-6377 1853

TRUNG QUỐC (Bắc Kinh)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thượng Hải)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 86-1380196245

TRUNG QUỐC (Tây An)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thẩm Dương)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 86-13801962452

TRUNG QUỐC (Thiên Tân)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 86-13801962452

ẤN ĐỘ (Pune)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: +91 89832 22291 / +91 89832 22292

ẤN ĐỘ (Chennai)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: +91-44 2665 0116-7

ẤN ĐỘ (New Delhi)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 91-011-26446570 / 71

INDONESIA (Jakarta)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 65-63771853

MALAYSIA (Kuala Lumpur)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 60-3-56319425

HÀN QUỐC (Seoul)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 82-31-4273910

THÁI LAN (Bangkok)
Hotline dịch vụ kỹ thuật: 66-816474223

VIỆT NAM (Thành phố Hồ Chí Minh)
Hotline bán hàng: +84-913989848
Hotline dịch vụ kỹ thuật: +84 -902433142