TẦM NHÌN

“Trở thành đối tác được ưa chuộng trên toàn cầu về các giải pháp Polyurethane.”

 

SỨ MỆNH

“Trong phạm vi đầy đủ hơn, trở thành đối tác được khách hàng, đội ngũ và cộng đồng trong ngành công nghiệp PU ưa thích trên toàn cầu.”

Tin tưởng rằng công việc kinh doanh của chúng tôi là hành trình phát triển liên tục, chúng tôi luôn say mê để tìm ra những cách mới hơn và tốt hơn để:
  • Hỗ trợ khách hàng polyurethane trên toàn cầu đạt được chất lượng cao và kết quả sản xuất hiệu quả
  • Phát triển giải pháp giải quyết vấn đề, tiết kiệm chi phí phù hợp với mọi yêu cầu riêng và thông số cụ thể
  • Nuôi dưỡng nhân lực để phát triển hết khả năng của họ
  • Là thành viên đóng góp cho cộng đồng mà chúng tôi xây dựng

GIÁ TRỊ

Mối quan hệ giữa các nhóm năng động của chúng tôi xuất phát từ bốn giá trị chia sẻ:

Đi đầu về chuyên môn

Để luôn đi đầu trong chế biến ngành công Thiết bị và công nghệ gia công polyurethane để cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu của họ.

Làm việc theo nhóm

Cùng nhau làm việc sẽ không có gì chúng ta không thể vượt qua và đạt được; cho khách hàng và với khách hàng.

Khách hàng là trung tâm

Đáp ứng vượt trội mong đợi của khách hàng, chúng tôi cố gắng giúp khách hàng đạt được cấp độ tiếp theo.

Nuôi dưỡng

Chúng tôi đánh giá cao những giá trị mà cần có thời gian để đạt được kinh nghiệm và hiệu quả; Đó là những điều nhỏ được thực hiện phù hợp mang lại thành công và tài sản cốt lõi của chúng tôi chính là con người.